Podsumowanie 2017 roku w AEGEE-Kraków


Dear friends from abroad! Scroll down for English version 🙂

 

Koniec roku to czas podsumowań, a rok 2017 był dla nas bardzo wyjątkowy. Głównie dlatego, że dowiedzieliśmy się, że będziemy organizować największy projekt istniejący w AEGEE – Agorę, czyli spotkanie 800 członków naszej organizacji, umożliwiające dyskusje i wspólne podejmowanie decyzji. Ale zajmowaliśmy się też wieloma innymi projektami… przeczytajcie i sprawdźcie sami, jak wyglądał ostatni rok w AEGEE-Kraków 🙂

(Wiele nazw projektów jest podlinkowanych – zapraszamy do przeczytania również ich opisów)

 

1 stycznia

Góralski Sylwester organizowany przez AEGEE-Kraków

 

23-27 lutego

6 osób reprezentowało AEGEE-Kraków podczas European Planning Meeting w Zagrebiu – konferencji łączącej dyskusje na temat populizmu i agitacji antyeuropejskiej z planowaniem działalności AEGEE na najbliższy rok.

 

9 marca

Walne Zebranie Członków AEGEE-Kraków i wybory członków nowego Zarządu i Rady Kontrolnej

 

17-19 marca

FRESH XXVI – wyjazd integracyjny i szkolenie z Zarządzania projektem – 28 uczestników

 

23 marca

Gala Oscarów AEGEE-Kraków – nagrody dla wyróżniających się członków

 

31 marca – 3 kwietnia

Członkowie AEGEE-Amsterdam odwiedzają Kraków

 

3 kwietnia – 9 czerwca

8 edycja Darmowych Konwersacji Językowych (400 studentów uczyło się 12 różnych języków za darmo)

 

7-9 kwietnia

Spotkanie AEGEE-Lviv i AEGEE-Aachen w Krakowie – wymiana doświadczeń dotyczących działania w AEGEE, zwiedzanie i gra miejska

 

21-23 kwietnia

11 osób reprezentowało AEGEE-Kraków na konferencji ‘Education for the Present, Democracy for the Future’ organizowanej przez AEGEE-Budapest

 

28 kwietnia – 1 maja

10 osób reprezentowało AEGEE-Kraków podczas Network Meetingu w Gdańsku – szkoleniowo-dyskusyjnego spotkania kilku oddziałów AEGEE

 

29 kwietnia

Warsztaty z podstaw grafiki komputerowej i identyfikacji wizualnej dla członków AEGEE-Kraków

 

29 kwietnia – 7 maja

Autostopowy wyścig do Słowenii (20 osób z AEGEE-Kraków wzięło udział)

 

10-12 maja

Jedna z drużyn Europe on Track zatrzymała się w Krakowie by przeprowadzić warsztaty z Edukacji obywatelskiej

 

12-14 maja

Management Training Course ‘Be International Leader’ – poziom zaawansowany szkolenia z Zarządzania projektem – 12 osób wzięło udział

 

19-21 maja

PR Camp ‘PRess the difference’ – profesjonalne szkolenia i warsztaty z  PRu i marketingu organizowane przez AEGEE-Kraków, 30 osób wzięło udział

 

23-29 maja

20 osób reprezentowało AEGEE-Kraków podczas Spring Agora Enschede (Holandia) – największego wydarzenia w AEGEE; AEGEE-Kraków zostało oficjalnie ogłoszone organizatorem Spring Agory 2018, co jest dla nas wielkim zaszczytem!

 

1 czerwca

Walne Zebranie Członków AEGEE-Kraków i wybór Głównego Koordynatora projektu Spring Agora Kraków 2018

 

8 czerwca

Ostatnie Spotkanie Ogólne i ognisko przed sesją i wakacjami

 

7-9 lipca

Wycieczka nad jezioro żywieckie – integracja i odpoczynek po całym semestrze pełnym projektów 🙂

 

23 lipca – 3 sierpnia

Summer University ‘SUnexpected Journey’ organizowany przez AEGEE-Kraków (odwiedziliśmy Kraków, Pieniny i Gdańsk). Summer University to projekt polegający na zorganizowaniu około dwutygodniowych wakacji dla członków AEGEE z całej Europy. Oprócz tradycyjnego zwiedzania, oferuje się uczestnikom poznanie lokalnej kultury (np. nauka języka, gotowanie tradycyjnych dań) i warsztaty tematyczne.

 

Wakacje 😉

Członkowie AEGEE-Kraków uczestniczyli w Summer Universities organizowanych przez: AEGEE-Tbilisi, AEGEE-Sankt-Petersburg, AEGEE-Burgos & AEGEE-Santander, AEGEE-Napoli, AEGEE-Genova, AEGEE-Lublana & AEGEE-Maribor, AEGEE-Nicosia i AEGEE-Heidelberg. Zapraszamy do przeczytania ich relacji z wyjazdów 🙂

 

27 września – 1 października

20 osób reprezentowało AEGEE-Kraków podczas Autumn Agora Catania (na Sycylii!)

 

6 października

Pierwsze Spotkanie Ogólne AEGEE-Kraków w nowym roku akademickim.

 

27-29 października

FRESH XXVII – wyjazd integracyjny i szkolenie z Zarządzania projektem – 33 uczestników

 

8 listopada

Let’s Get Better project – workshops: ‘Social media in your own business’

 

8 listopada – styczeń 2018

8 edycja Darmowych Konwersacji Językowych

 

17-19 listopada

Wymiana z AEGEE-Kaiserslautern (warsztaty i zwiedzanie)

 

18 listopada

26 urodziny AEGEE-Kraków

 

25 listopada

Druga edycja warsztatów z podstaw grafiki komputerowej i identyfikacji wizualnej dla członków AEGEE-Kraków

 

1-3 grudnia

FRESH XXVIII – wyjazd integracyjny i szkolenie z Zarządzania projektem – 29 uczestników

 

7 grudnia

Wieczorek kultury latynoamerykańskiej – warsztaty o Polonii w krajach Ameryki Południowej, degustacja i nauka salsy

 

14 grudnia

Spotkanie wigilijne AEGEE-Kraków – 100 osób wzięło udział!  😮

 

 

19 grudnia

Open Space – otwarta dyskusja na bieżące tematy dotyczące działania AEGEE-Kraków.

 

Po pracowitym roku okres świąteczny to dla nas czas odpoczynku, a do pracy wracamy już w styczniu  😀

Jeśli zastanawiasz się, jak do nas dołączyć, wszystkie informacje znajdziesz tutaj.

Życzymy wszystkim szalonego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku!

 

ENG

 

2017 was very special for us, not only because of the happy news that we will organise the Spring Agora 2018 <3 We organised 3 LTCs, Summer University, invited 4 other antenna to Kraków and… well, just read and find out yourself 😉

January, 1

New Year Event organised by AEGEE-Kraków

 

February, 23-27

6 people represented AEGEE-Kraków during the great EPM Zagreb <3

 

March, 9

Local Agora and elections of a new board and advisory board

 

March, 10-12

Knowledge transfer for the new board members

 

March, 17-19

LTC Freshmen Survival XXVI – 28 people attended

 

March, 23

AEGEE-Kraków Oscars Gala – awards for the best coordinator, PR, HR, FR… etc. 😉 And second premiere of „The art of the possible” movie.

 

March, 31 – April, 3

Visit of AEGEE-Amsterdam in Kraków

 

April, 3 – June, 9

8th edition of Free Language Conversations (400 students studied 12 different languages for free)

 

April, 7-9

AEGEE-Lviv & AEGEE-Aachen meet-up in Kraków

 

April, 21-23

11 people represented AEGEE-Kraków during ‘Education for the Present, Democracy for the Future’ Conference organised by AEGEE-Budapest

 

April, 28 – May, 1

10 people represented AEGEE-Kraków during Network Meeting in Gdańsk

 

April, 29

Workshops about Visual Identity and graphic design for our members

 

April, 29 – May, 7

Hitchhiking competition to Slovenia (20 people from AEGEE-Kraków attended)

 

May, 10-12

Europe on Track team Blue stopped in Kraków

 

May, 12-14

Management Training Course ‘Be International Leader’ (2nd level of LTC) – 12 people attended

 

 

May, 19-21

PR Camp ‘PRess the difference’ – professional workshops on PR & Marketing organised by AEGEE-Kraków, 30 people attended (not only AEGEEans)

 

May, 23-29

20 people represented AEGEE-Kraków during Spring Agora Enschede; AEGEE-Kraków was announced to organise the Spring Agora 2018!!!

 

June, 1

Local Agora and elections of the Main Coordinator of Spring Agora Kraków 2018

 

June, 8

Last General Meeting and bonfire before exam session and holidays

 

July, 7-9

Trip to Żywiec Lake – integration and relax after whole semester of projects

 

July, 23 – August, 3

Summer University ‘SUnexpected Journey’ organised by AEGEE-Kraków (visited Kraków, Pieniny mountains and Gdańsk)

 

Holidays 😉

People from Kraków attended Summer Universities organised by AEGEE-Tbilisi, AEGEE-Sankt Petersburg, AEGEE-Burgos & AEGEE-Santander, AEGEE-Napoli, AEGEE-Genova, AEGEE-Lublana & AEGEE-Maribor, AEGEE-Nicosia & AEGEE-Heidelberg.

 

September, 27 – October, 1

20 people from Kraków attended Autumn Agora Catania

 

October, 6

AEGEE-Kraków starts its first General Meeting in a new academic year

 

October, 27-29

LTC Freshmen Survival XXVII – 33 people attended

 

November, 8

Let’s Get Better project – workshops: ‘Social media in your own business’

 

November, 8 – January 2018

9th edition of Free Language Conversations

 

November, 17-19

AEGEE-Kaiserslautern visits Kraków (exchange)

 

November, 18

AEGEE-Kraków 26th birthday party

 

November, 25

Workshops about Visual Identity and graphic design for our members – second edition

 

December, 1-3

LTC Freshmen Survival XXVII – 29 people attended

 

December, 7

Cultural evening – Latin countries; workshops about Polish imigrants and salsa in practise 😛

 

December, 14

AEGEE-Kraków Christmas meeting – 100 people attended! :O

 

December, 19

Open Space discussion on current issues regarding plans for January and February, Agora etc.

 

After busy year Christmas period is our time to relax and come back with new energy in January!

May your NYE party be crazy and a New Year happy!