AEGEE Model of United Nations in Kraków – 24 – 26 maja 2013

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do wzięcia udziału w konferencji AEGEE   Model of United Nations in Kraków odbywającej się w dniach 24 – 26 maja 2013.

AEGEE Model of United Nations in Kraków jest międzynarodową interaktywną konferencją, której organizatorem jest Grupa Robocza ds. Polityki Międzynarodowej AEGEE Kraków we współpracy z Młodzieżowym Stowarzyszeniem NarodówZjednoczonych w Polsce (United Nations Youth Association Poland) oraz Kołem Naukowym Orientalistów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy konferencji wcielą się w role delegatów – państw – członków Organizacji Narodów Zjednoczonych wypracowujących wspólne stanowisko wobec istotnych problemów polityki międzynarodowej. Projekt zakłada symulację obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach dwóch komitetów: Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz Rady Praw Człowieka ONZ.  Tematami poruszanymi podczas obrad będą: 

1.Konflikt w Mali

2.Problem uchodźców z Afryki Północnej w Europie.  

Obydwa tematy zostały wybrane jako jedne z  obecnie najistotniejszych problemów polityki międzynarodowej, a jednocześnie mało nagłośnione w polskich mediach, nieproporcjonalnie do ich wagi. Liczymy, że przedsięwzięcie będzie okazją do dojrzałej dyskusji o tych ważnych międzynarodowych kwestiach wymagających pokojowego rozwiązania. Nasz projekt pozwoli wykazać się jego uczestnikom zdolnościami retorycznymi oraz wiedzą z zakresu współczesnych problemów międzynarodowych. Bardzo ważna wydaje się możliwość konfrontacji sposobów podejścia do rozwiązywania problemów przez przedstawicieli różnych krajów o odmiennych oficjalnych stanowiskach w omawianych kwestiach.

Celem projektu jest zatem upowszechnienie wiedzy o problemach współczesnego świata, struktury  Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz roli jaką odgrywa w rozwiązywaniu konfliktów. Równie istotnym celem konferencji jest rozwijanie umiejętności dyplomatycznych uczestników projektu. Warto podkreślić, że językiem obrad będzie język angielski, zatem będzie to także okazja do doskonalenia umiejętności merytorycznej dyskusji w międzynarodowym gronie.

Oprócz symulacji obrad podczas pierwszego dnia projektu odbędzie się warsztat z zakresu negocjacji dla mniej doświadczonych uczestników. Ponadto, prócz oficjalnej części przedsięwzięcia, organizatorzy zaplanowali dla uczestników bogaty program turystyczno-kulturalny. Zaplanowano m.in zwiedzanie zabytków Krakowa oraz Diplomatic Party.

Koszt udziału w konferencji to 50 zł (uczestnicy z Polski) 15 € (uczestnicy z zagranicy)

Więcej szczegółów oraz formularz aplikacyjny znajdują się na naszej stronie internetowej:

 http://mun.aegee-krakow.pl Termin aplikacji upływa 25.04.2013

.