Eastern Partnership – nasza wspólna wizja Europy!

 

Już w Maju, w Krakowie odbędzie się Eastern Partnership Youth Convention. Jest to pięciodniowa wymiana studencka organizowana przez AEGEE-Kraków, pod agendą AEGEE-Europe, która odbędzie się w dniach 20-24 maja 2015r. w Krakowie.

Podczas projektu dziesięciu przedstawicieli z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz trzynaście z Unii Europejskiej (w tym pięciu z Polski) będzie uczestniczyć w cyklu interaktywnych warsztatów i dyskusji. Celem tej inicjatywy jest zbliżenie i zaangażowanie w sferę polityczną młodych ludzi z całej Europy.  Nie chodzi tu o skupianie się na teorii i gotowych schematach działania, lecz o zachęcenie uczestników do określenia swoich oczekiwań i wyjścia z własnymi propozycjami rozwiązań oraz do wykorzystania nowo zdobytej wiedzy w praktyce.


Tematy spotkań i warsztatów obejmować będą m. in. politykę bezpieczeństwa oraz politykę zagraniczną Rosji, konflikty – w tym ukraiński, a także Partnerstwo Wschodnie jako program Unii Europejskiej. Każdy uczestnik będzie miał okazję do wyrażenia swojej opinii i zaproponowania rozwiązań omawianych problemów. Wiele zadań będzie wymagało pracy w grupach, co pozwoli na stworzenie atmosfery zrozumienia i współpracy. Studenci  wezmą również udział w grze miejskiej prezentującej dziedzictwo kulturalno-historyczne Krakowa oraz integracyjnej Nocy Europejskiej, w czasie której każda z osób biorących udział w projekcie będzie mogła zaprezentować swój kraj, jego tradycję, kuchnie i zwyczaje.

Na zakończenie projektu uczestnicy opracują dokument zawierający opinie i szczegółowe postulaty dotyczące Partnerstwa Wschodniego i jego rozwoju, który zostanie przekazany odpowiednim instytucjom UE oraz będzie promowany podczas następnych projektów europejskich.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://eap.aegee.krakow.pl/