FRESH XXIX

Zapisz się na szkolenie tutaj.

 

Po raz kolejny​ przedstawiamy…​ ​ projekt​ ​ FRESH!
FRESH​ ​ czyli​ ​ Local​ ​ Training​ ​ Course:​ ​ to​ ​ trzydniowe​ ​ szkolenie​ ​ z​ ​ zarządzania projektem,​ ​ organizowane
przez​ ​ Europejskie​ ​ Forum​ ​ Studentów​ ​ AEGEE-Kraków. Wyjazd jest kierowany zarówno do osób zainteresowanych dołączeniem do AEGEE, jak i dla tych, którzy chcą podszkolić się w zakresie tworzenia własnych projektów 😉
Kolejna​ ​ edycja​ ​ FRESHa​ ​ (XXIX)​ ​ odbędzie​ ​ się​ ​ w​ ​ dniach​ ​ 23-25​ ​ marca 2018.​ ​ Tym​ ​ razem
zabierzemy​ ​ Was​ ​ do​ ​ ośrodka​ ​ wypoczynkowego​ ​ Leśna​ ​ Skawica​ ​ 🙂
W​ ​ czasie​ ​ tego​ ​ wyjątkowego​ ​ weekendu​ ​ będziecie​ ​ mieli​ ​ okazję​ ​ zdobyć​ ​ mnóstwo​ ​ praktycznej
wiedzy.​ ​ Nasi​ ​ doświadczeni​ ​ trenerzy​ ​ zapoznają​ ​ Was​ ​ z​ ​ tematami​ ​ takimi​ ​ jak:
•​ ​ Zarządzanie​ ​ Projektem,
•​ ​ Public​ ​ Relations,
•​ ​ Pozyskiwanie​ ​ funduszy,
•​ ​ Zarządzanie​ ​ zasobami​ ​ ludzkimi,
•​ ​ Zarządzanie​ ​ budżetem,
•​ ​ Ewaluacja​ ​ i​ ​ Follow-Up.
Brzmi​ ​ intensywnie?​ ​ Nie​ ​ martwcie​ ​ się!​ ​ ;)​ ​ Na​ ​ FRESHu​ ​ poza​ ​ szkoleniami​ ​ nigdy​ ​ nie​ ​ brakuje​ ​ czasu
na​ ​ integrację​ ​ i​ ​ zabawę.​ ​ Specjalnie​ ​ dla​ ​ Was​ ​ przygotowujemy​ ​ dwie​ ​ imprezy​ ​ tematyczne​ ​ oraz​ ​ inne
atrakcje,​ ​ dzięki​ ​ którym​ ​ naładujecie​ ​ się​ ​ pozytywną​ ​ energią.

 

Obiecujemy,​ ​ że​ ​ nie​ ​ stracicie​ ​ z​ ​ nami​ ​ czasu!​ ​ FRESH​ ​ gwarantuje:

  • ok.​ ​ 40​ ​ nowych​ ​ znajomych,
  • przełamanie​ ​ rutyny,
  • dużą​ ​ dawkę​ ​ motywacji​ ​ do​ ​ działania,
  • świeże​ ​ powietrze!
  • kosmiczne imprezy,
  • zdobycie galaktyk nowej wiedzy,
  • sięgnięcie gwiazd!

 

Koszt​ ​ wyjazdu:​ ​ 130​ ​ zł​ ​ (cena​ ​ obejmuje​ ​ transport​ ​ w​ ​ dwie​ ​ strony,​ ​ noclegi,​ ​ pełne​ ​ wyżywienie, przerwy​ ​ kawowe​ ​ oraz​ ​ materiały​ ​ szkoleniowe).
Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/ti8KY8jbRHetA9Nn1

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 16 marca 2018.

 

Zobacz też nasze wydarzenie na Facebooku.

 

Martwicie​ ​ się​ ​ opuszczeniem​ ​ piątkowych​ ​ zajęć?​ ​ Spokojnie!​ ​ Wystawiamy​ ​ zaświadczenia​ ​ o udziale​ ​ w​ wyjeździe​ ​ szkoleniowym,​ ​ które​ ​ posłużą​ ​ jako​ ​ usprawiedliwienie​ ​ nieobecności​ ​ 🙂
Na​ ​ wszelkie​ ​ pytania​ ​ chętnie​ ​ odpowiemy​ ​ mailowo,​ ​ kierujcie​ ​ je​ ​ na​ ​ adres:​ ​ fresh@aegee.krakow.pl