HRWG

GRUPA ds. Human Resources (ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI)

Odpowiada za rozwój członków (zdobywanie przez nich nowej wiedzy i doświadczeń) oraz wewnętrzną integrację w organizacji. Stąd działania takie, jak: opieka nad nowymi członkami, informowanie ich o AEGEE i włączanie w działalność anteny, organizacja lub nadzór nad szkoleniami, organizacja działań motywujących do aktywności, zachęcanie członków do uczestnictwa w eventach na poziomie europejskim i wyjaśnianie zasad aplikacji, przygotowywanie akcji rekrutacyjnych, organizacja imprez, spotkań i wyjazdów integracyjnych.
Chętnych do zaangażowania się w prace grupy HR zapraszamy do skontaktowania się z Justyną Blonką – Członkiem Zarządu ds. HR
e-mail: hr@aegee.krakow.pl

31