International Politics

Grupa zrzeszająca studentów z całego Krakowa, którzy potrzebują dyskusji na tematy polityczne i społeczne. To na poniedziałkowych dyskusjach dzielimy się swoimi opiniami, obserwacjami oraz komentarzami. Poruszamy różne kwestie – od spraw bieżących przez tematy społeczne kończąc na tematach systemowych.

 

 

Mamy głowy pełne pomysłów oraz opinii. Jednak nie każdy się wypowiada, wiele osób po prostu przychodzi, by czegoś się dowiedzieć lub poszerzyć horyzonty. To jednak nie wszystko!

Organizujemy szkolenia, na których poznajemy lepiej otaczający nas świat. Uczymy się i rozwijamy na wielu płaszczyznach. Tworzymy debaty na tematy społeczne polityczne z zaproszonymi gośćmi. Co więcej, naszymi działaniami chcemy wpływać na społeczność lokalną jak i międzynarodową w tematach ważnych dla nas jak i całego AEGEE.

Chętnych do zaangażowania się w prace grupy IP zapraszamy do kontaktu z koordynatorkami – Zuzanną Hoszowską lub Justyną Szczotką , e-mail: ipwg@aegee.krakow.pl lub bezpośrednio poprzez fanpage.