Jesienny Network Meeting w Krakowie!

Bardzo nam miło ogłosić, że w Listopadzie Network Meeting będzie gościł w Krakowie!
Network Meeting to cykliczny międzynarodowy projekt, realizowany kilka razy do roku przez
lokalne oddziały AEGEE. Podczas każdej edycji około 150 uczestników bierze udział w
szkoleniach, warsztatach i otwartych dyskusjach rozwijających kompetencje i umiejętności
niezbędne w organizacji studenckiej a także inne przydatne w przyszłości.

AEGEE-­Kraków po raz trzeci ma okazję organizować ten projekt. Tegoroczna edycja pod hasłem
„Awaken The Dragon!” odbędzie się w dniach 26­29.11. W jej trakcie uczestnicy będą mogli brać
udział w warsztatach dotyczących przywództwa, zarządzania zespołem i motywacji jego
członków. W programie, który został podzielony na trzy ścieżki w zależności od długości stażu w
organziacji, uczestnicy będą mieli również okazję zdobyć wiedzę o Europejskim poziomie
działalności AEGEE.

Udział w tym projekcie pozwoli młodym ludziom na podnoszenie kompetencji a także propagowane otwartej i tolerancyjnej postawy oraz wzajemną międzynarodową integrację.