Konferencja Trenersko – Coachingowa PROFECTUS

Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA działające przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje IV edycję Konferencji Trenersko – Coachingowej PROFECTUS „Szkolenia i coaching – w poszukiwaniu granic i możliwości”. Odbędzie się ona w dniach 30-31 maja 2015 roku w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Łojasiewicza 4.

Dzisiejszy świat dynamicznie się zmienia, a wraz z nim zmienia się świat szkoleń i coachingu. Jasne do tej pory granice między rolami coacha, trenera czy konsultanta często zaczynają się przesuwać, a nawet zacierać. Stawia to przed tymi dziedzinami nowe wyzwania, a praktyków skłania do rewizji dotychczasowej wiedzy i sposobów działania. Warto pamiętać, że zmiany te przynoszą zarazem wiele nowych możliwości, pozwalają coachingowi i trenerstwu na zdobywanie nowych terenów i wzbogacający rozwój. Na tegorocznym spotkaniu poruszona zostanie tematyka zmian zachodzących w ramach omawianych dziedzin oraz szans i perspektyw, jakie one rodzą. Spotkanie to jest adresowane do profesjonalnych trenerów i coachów oraz wszystkich pasjonatów, którzy chcą zdobyć nową wiedzę i poszerzyć swoje kompetencje trenerskie.

Organizatorzy zapraszają uczestników do wysłuchania wykładów, które poruszą tematykę dynamicznego rozwoju trenerstwa i coachingu, omówią płynność granic pomiędzy tymi dziedzinami i możliwości, jakie to ze sobą niesie. Wykładowcy podniosą także kwestię ewentualnych trudności, jakie mogą kryć się za tymi przekształceniami i zastanowią się nad tym, jak poradzić sobie z nimi w twórczy sposób. Uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w wybranych warsztatach, będących szansą na spotkanie z profesjonalistami i praktyczne przygotowanie do roli trenera i coacha.

W roli prelegentów tegorocznej edycji Konferencji wystąpią między innymi: dr Beata Świeży, Jakub Rozbicki, dr Lidia Czarkowska, dr Anna Syrek-Kosowska, dr Maciej Świeży, Tadeusz Reimus, dr Jacek Kozłowski, Anita Michalska, Agnieszka Kotucz, Elżbieta Cwynar-Budzińska, Jacek Jokś, Konrad Wilk, Michał Kubik, Nina Dragosz, Karolina Nikorowska, Tomasz Wojciechowski, Michał Godlewski, Tamara Bieńkowska, Patryk Lange, Konrad Wilk, Magdalena Sękowska, Michalina Konkel, Joanna Zawada-Kubik, Joanna Chmura, Judyta Gutowska, Justyna Matras.

Organizator wydarzenia, Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA, to organizacja studencka działająca przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem jej działalności jest poszerzanie wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach psychologii. Do największych osiągnięć Koła należy organizacja cyklicznych konferencji, takich jak PROFECTUS, Psychodebiuty, W Stronę Zmian, Człowiek Zalogowany, a ostatnio również Coaching – efektywny rozwój organizacji (przy współpracy z ICF i Izbą Coachingu).
Konferencja PROFECTUS została objęta honorowym patronatem International Coach Federation Polska oraz Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Komitecie Naukowym tegorocznej Konferencji zasiada dr Beata Świeży (psycholog, coach PCC ICF, współpracownik w IPS UJ), dr Jacek Kozłowski (w kadencji 2014/15 Prezes Zarządu, a obecnie członek Komisji Rewizyjnej ICF Polska, psycholog, coach ACC ICF) oraz dr Dorota Krzemionka (zast. red. naczelnego i red. naukowy magazynu Charaktery, psycholog, adiunkt w IPS UJ).
Więcej informacji na temat konferencji i organizatorów można znaleźć na stronach: www.konferencjaprofectus.pl oraz www.facebook.com/konferencjaprofectus.
Zapisy rozpoczynają się 13 kwietnia 2015 roku.