Konkurs dla studentów – KDPW- Zgłoszenia do 20 października!

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez KDPW wszystkich pasjonatów finansów i nie tylko 
Główna nagroda to aż 3 tys. złotych!

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ogłasza Konkurs na najlepszy referat na temat rynku kapitałowego. Konkurs odbywa się w ramach programu edukacyjnego „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie”.
Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów uczelni publicznych i niepublicznych, zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Aby wziąć udział w Konkursie należy przygotować referat na jeden z poniższych tematów:

• Kierunki rozwoju rynków finansowych w Europie w świetle aktualnych i planowanych regulacji UE;
• Rola regulacji w systemie ochrony inwestora i budowania zaufania do rynku;
• Rola inwestorów indywidualnych w rozwoju polskiego rynku kapitałowego;
• Edukacja inwestorów indywidualnych w Polsce i na świecie.

i przesłać go do dnia 20 października br. na adres Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA – organizatora Konkursu.