Mówca doskonały

Projekt „Mówca doskonały” skierowany jest do studentów oraz absolwentów krakowskich uczelni wyższych. Powstał z myślą poprawienia oraz doskonalenia ich umiejętności miękkich, ze szczególnym nastawieniem na kwestie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Projekt ma na celu przyczynienie się do pobudzenia aktywności obywatelskiej młodzieży, poprzez przedstawienie im praktycznych możliwości zastosowania zdobywanych umiejętności. Celem projektu będzie przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności ambitnym młodym ludziom, zainteresowanym tematyką wystąpień publicznych oraz zachęcenie ich do wykorzystania swojego potencjału. „Mówca doskonały” jest także szansą dla uczestników do brania udziału w unikatowych szkoleniach i warsztatach, które umożliwią im nabycie praktycznej wiedzy. Ponadto do współpracy zaproszone zostaną wybitne osoby z branży wystąpień publicznych, co pozwoli uczestnikom projektu na nawiązanie ciekawych i wartościowych kontaktów. Poprzez realizację „Mówcy doskonałego” pragniemy zaprezentować nowatorskie techniki wystąpień publicznych i pracy głosem, zasady przygotowywania prezentacji, elementy potrzebne do stworzenia indywidualnego stylu przemawiania oraz radzenia sobie ze stresem. Wszystko to wzbogacimy warsztatami z mowy ciała, poprawnego poruszania się po scenie oraz kontaktu z publicznością. Efektem finalnym stanie się uświadomienie uczestnikom, iż każdy może stać się wybitnym mówcą, liderem.

To już druga edycja projektu „Móca Doskonały” realizowanego przez AEGEE-Kraków.

Koordyantor projektu: Jakub Tomaszewski. Zapraszamy do współpracy.