Mówca Doskonały

AEGEE-Kraków zrealizowało już V edycji projektu „Mówca Doskonały” (od 2012 roku). Cykl szkoleń jest powszechnie znany i ceniony wśród studentów i absolwentów krakowskich uczelni wyższych.

Projekt „Mówca Doskonały” skierowany jest do studentów oraz absolwentów krakowskich uczelni. Powstał z myślą poprawienia oraz doskonalenia ich umiejętności miękkich, ze szczególnym nastawieniem na kwestie wystąpień publicznych i autoprezentacji.

„Mówca Doskonały” jest także szansą dla uczestników do brania udziału w unikatowych szkoleniach i warsztatach, które umożliwiają im nabycie praktycznej wiedzy. Ponadto do współpracy zaproszone zostają wybitne osoby z branży wystąpień publicznych, co pozwala uczestnikom projektu na nawiązanie ciekawych i wartościowych kontaktów.

Poprzez realizację „Mówcy Doskonałego” pragniemy zaprezentować nowatorskie techniki wystąpień publicznych i pracy głosem, zasady przygotowywania prezentacji, elementy potrzebne do stworzenia indywidualnego stylu przemawiania oraz radzenia sobie ze stresem. Wszystko to wzbogacamy warsztatami z mowy ciała, poprawnego poruszania się po scenie oraz kontaktu z publicznością. Dowiadujemy się, jak ważne jest pierwsze wrażenie oraz dress code. Efektem finalnym staje się uświadomienie uczestnikom, iż każdy może stać się wybitnym mówcą, liderem.