O AEGEE

Europejske Forum Studentów AEGEE – (skrót należy czytać [aeże])

To jedna z największych organizacji studenckich w Europie. Założona w 1985 roku w Paryżu, skupia około 10 tys. członków – studentów wszystkich kierunków i wydziałów – zrzeszonych w ponad 170 oddziałach lokalnych całego kontynentu (od Helsinek po Ankarę, od Moskwy po Barcelonę).

Skąd tak „dziwna” nazwa?

AEGEE to skrót francuskiej nazwy Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe, nawiązujący zarazem do miejsca narodzin demokracji – okolic Morza Egejskiego (po angielsku Aegean Sea) oraz nazwy pierwszego parlamentu po Rewolucji Francuskiej – Les Etats Généraux. Jest to organizacja typu non-profit, choć interesująca się często polityką, niezwiązana z żadną opcją polityczną.
AEGEE powstało jako platforma dyskusji między młodymi ludźmi na temat przyszłości Europy, dająca zarazem możliwość prezentacji ich poglądów przedstawicielom Wspólnoty Europejskiej oraz rządów krajowych. Z czasem jednak nasze potrzeby, a co za tym idzie – cele się zmieniały, o czym przeczytacie poniżej.


Cele


Działalność AEGEE skupia się na wspieraniu kontaktów i współpracy między studentami z różnych krajów oraz promowaniu wśród nich edukacji nieformalnejbudowaniu otwartego społeczeństwa i szerzenia idei integracji europejskiej.

Nasze cele realizujemy w czterech głównych obszarach działania, do których należą: szkolnictwo wyższe, aktywne obywatelstwo europejskie, pokój i bezpieczeństwo, wymiany międzykulturowe.

Cele te są realizowane m.in. poprzez organizowanie i uczestnictwo w:

  • krajowych i międzynarodowych konferencjach;
  • wymianach studenckich;
  • szkoleniach, mi.in. z zakresu public relations, zarządzania projektem, public speakingu i wielu, wielu innych;
  • Summer Universities – dwutygodniowych wyjazdach letnich dla studentów – członków AEGEE z całej Europy;
  • kursach jezykowych;
  • wydarzeniach statutowych AEGEE (o których więcej przeczytasz tutaj).


Osiągnięcia


Najdłużej prowadzonym projektem  w całej Europie są tzw. Summer Universities, gromadzące co roku tysiące młodych osób z całej Europy, które przez 2 tygodnie wakacji łączą zabawę i zwiedzanie z kursami językowymi i warsztatami łamiącymi bariery kulturowe.

Do największych osiągnięć AEGEE należy zaangażowanie w proces tworzenia programu Erasmus (obecnie Erasmus+), które sprawiło, że program jest dziś niezwykle popularny i rozpoznawalny w Europie i na całym świecie. 

AEGEE ma status uczestnika procesu decyzyjnego Rady Europy, konsultatywny status w ONZ, operacyjny status w UNESCO,  jest członkiem Europejskiego Forum Młodych.

Organizacja może również poszczycić się poparciem i współpracą z takimi wybitnymi osobistościami, jak: zdobywca Pokojowej Nagrody Nobla Michaił Gorbaczow, były Prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Havel,  były przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Eric Froment, były przewodniczący Bundestagu Wilfgang Thierse oraz Romano Prodi, były Premier Włoch i Przewodniczący Komisji Europejskiej.