O AEGEE

Europejske Forum Studentów AEGEE – (skrót należy czytać [aeże])

to jedna z największych organizacji studenckich w Europie. Założona w 1985 roku w Paryżu, skupia około 15 tys. członków – studentów wszystkich kierunków i wydziałów – zrzeszonych w 240 oddziałach lokalnych całego kontynentu (od Helsinek po Ankarę, od Moskwy po Barcelonę).

AEGEE to skrót francuskiej nazwy Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe, nawiązujący zarazem do miejsca narodzin demokracji – okolic Morza Egejskiego (po angielsku Aegean Sea) oraz nazwy pierwszego parlamentu po Rewolucji Francuskiej – Les Etats Généraux. Jest to organizacja typu non-for-profit, nie związaną z żadną opcją polityczną.
AEGEE powstało jako platforma dyskusji między młodymi ludźmi na temat przyszłości Europy, dająca zarazem możliwość prezentacji ich poglądów przedstawicielom Wspólnoty Europejskiej oraz rządów krajowych. W 1986 r. opracowano specyficzną strukturę organizacji – niezawierającą szczebla krajowego. Oddziały lokalne powstawały w kolejnych miastach akademickich Europy – jednak były to miasta tylko w zachodniej części naszego kontynentu. W 1989 r. AEGEE wychodząc naprzeciw dokonującym się zmianom politycznym zaczęło przyjmować w swe szeregi także studentów z Europy Środkowo-Wschodniej. W 1996 r. centrala organizacji została umiejscowiona w Brukseli. 


Cele


Działalność AEGEE skupia się na promowaniu idei zjednoczonej Europy, wspieraniu kontaktów i współpracy między studentami różnych krajów oraz budowaniu otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa, realizowanej w czterech głównych obszarach działania, do których należą: szkolnictwo wyższe, aktywne obywatelstwo europejskie, pokój i bezpieczeństwo, wymiany międzykulturowe.

Cele te są realizowane m.in. poprzez organizowanie i uczestnictwo w:

  • krajowych i międzynarodowych konferencjach;
  • wymianach studenckich;
  • szkoleniach, mi.in. z zakresu public relations, project management i fund raisingu;
  • Summer Universities – dwutygodniowych obozach letnich dla studentów – członków AEGEE z całej Europy;
  • kursach jezykowych;
  • wyjazdach studyjnych, tzw. Case Study Trips.

 


Osiągnięcia


Najdłużej prowadzonym projektem  w całej Europie są tzw. Summer Universities, gromadzące co roku tysiące młdoych osób, które pracują nad stworzeniem nowych perspektyw rozwoju poprzez prowadzenie wysokiej jakości kursów obejmujących wiele bloków tematycznych (od językowych po dotyczące polityki, kultury i środowiska), dla uczestników pochodzących z całego kontynentu za bardzo niską cenę.Do największych osiągnięć AEGEE należy zaangażowanie w proces tworzenia Programu Erasmus, które sprawiło, że program jest dziś niezwykle popularny i rozpoznawalny w Europie i na całym świecie. AEGEE ma status uczestnika procesu decyzyjnego Rady Europy, konsultatywny status w ONZ, operacyjny status w UNESCO,  jest członkiem Europejskiego Forum Młodych. Organizacja może również poszczycić się poparciem i współpracą z takimi wybitnymi osobistościami, jak: zdobywca Pokojowej Nagrody Nobla Michaił Gorbaczow, były Prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Havel,  były przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Eric Froment, były przewodniczący Bundestagu Wilfgang Thierse oraz Romano Prodi, były Premier Włoch i Przewodniczący Komisji Europejskiej.