Panel Discussion with Members of the European Parliament and experts – 8 marca 2014r.

W ramach odbywającej się w dniach 4-9 marca konferencji Y VOTE Convention on Education , Research and Mobility mamy ogromną przyjemność zaprosić Was na otwarty panel dyskusyjny z europosłami, który odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniu 8.03 o godzinie 10:00 w Starej Auli.

Naszymi gośćmi będą:

Bogusław Sonik- od 2004 roku deputowany do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej
Barbara Man- asystentka Joanny Senyszyn- od 2009 roku posłanki do Parlamentu Europejskiego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Panel dyskusyjny odbędzie się w języku angielskim. Wstęp bezpłatny.

Już teraz jednak serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, który odbędzie się 5 marca o godzinie 10:00 w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego.

Tematem przewodnim będzie „Mobility as a provider of skills needed by the labour market and civil society- are we there yet?”.

Tym razem będziemy gościć Mirosława Krzanika- członka zarządu Europejskiego Youth Forum oraz Zofię Ślęzakowską- zastępcę dyrektora programu „Młodzież w działaniu”.

Panel również odbędzie się w języku angielskim. Wstęp bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy, ponieważ jest to wyjątkowa okazja do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu edukacji, badań oraz mobilności w UE. W ramach konferencji Y Vote 2014 w dniach 4-9 marca będziemy gościć studentów z różnych krajów europejskich- m.in. z Hiszpanii, Niemiec oraz Włoch. Jest to szansa na poznanie tych niesamowitych osób, które aktywnie promują wizerunek UE na arenie międzynarodowej, jak również możliwość sprawdzenia swoich zdolności językowych.

Join us for a panel discussion on Education, Research and Mobility which will take place 8th march at 10 a.m at the Cracow University of Economics (Stara Aula- main building).

Our guests will be:

Bogusław Sonik- since 2004 Member of the European Parliament.
Barbara Man- Joanna Senyszyn assistant- since 2009 Member of the European Parliament.

Free entry.

Moreover, we would like to encourage you to participate in other panel discussion which will take place 5th march at 10 a.m at the Cracow University of Economics (Stara Aula- main building).

This time we will focus on „Mobility as a provider of skills needed by the labour market and civil society- are we there yet?”.

We are pleased to inform that our guest will be Mirosław Krzanik- a board member of the European Youth Forum and Zofia Ślęzakowska- deputy director of the program „Youth in Action”.

Free entry.

————————–————————–————————–——
Y Vote 2014 jest ogólnoeuropejskim projektem mającym na celu zachęcić studentów i licealistów do aktywnego uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.Jednym z najważniejszych działań realizowanym w ramach projektu Y Vote 2014 jest organizacja 12 europejskich konwencji poruszających tematy istotne z punktu widzenia młodych Europejczyków. Rezultatem przedsięwzięcia będzie stworzenie dokumentu – Students’ Agenda for Europe, w którym zawarte zostaną rekomendacje adresowane do decydentów politycznych – w szczególności członków Parlamentu Europejskiego wybranych na nową kadencję 2014-2019. Konwencje będą również doskonałą okazją do bezpośredniej dyskusji i wymiany poglądów z kandydatami na europosłów.
Krakowska konwencja, planowana na 4-9 marca 2014 r., skoncentruje się na tematyce edukacji, badań naukowych oraz mobilności. Ideą Y Vote jest to, aby studenci zrozumieli, że ich głos jest znaczący oraz zostali uświadomieni, że poprzez wyrażanie własnych opinii, ich potrzeby nie zostaną zignorowane.

Y Vote Convention in Cracow will take place between 4.03.2014 and 9.03.2013 and will focus on Education, Research and Mobility.Y Vote 2014 is a pan-European project that aims to encourage students and high school students to participate in elections to the European Parliament in 2014.This convention will be one of the 10 thematic youth conferences which will be held around Europe in order to create the Students’ Agenda for Europe, a set of recommendations for the MEPs concerning European policy given by youth.
Decisions about the educational system are often made without sufficient consultation of the target group mainly affected – us, students. This is why in this convention we want to discuss topics such as the cross-country validation of diplomas, the development of the European Higher Education Area, as well as as the future of mobility programmes.

Nasze wydarzenie na fb /our fb event: https://www.facebook.com/events/191540807712346/?fref=ts
Strona internetowa/ our webiste: http://aegee-krakow.pl/y-vote-on-education-research-and-mobiliyvote22