Rozmowy z Karolcią, czyli coaching przy herbacie

Rozmowy z Karolcią, czyli coaching przy herbacie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na spotkanie z Maciejem Bennewiczem przy okazji promocji jego ksiąŜki „Rozmowy z Karolcią, czyli coaching przy herbacie”. Książka jest cyklem rozmów dotyczących rozwoju osobistego, life coachingu, lecz również życia współczesnej, polskiej rodziny, prowadzonych przez doświadczonego coacha z ośmioletnią Karolcią, członkiem dalszej rodziny. Dziewczynka zwraca się do narratora„wujciu”, przyjmując postawę wnikliwego obserwatora życia codziennego. Zadaje mnóstwo pytań, nierzadko przypierając narratora do muru, wprowadzając w konfuzję lub po prostu zmuszając do zajęcia stanowiska w niełatwych sprawach. Pytania Karolci pozwalają czytelnikowi zrozumieć ideę coachingu, mechanizmy własnego oporu i zmiany oraz dokonać świadomej oceny własnej postawy.

Maciej Bennewicz jest coachem i socjologiem. Wielkim miłośnikiem zwierząt, zwłaszcza kotów. Podróżnik, artysta malarz, rzeźbiarz, taoista. Poszukiwacz równowagi w życiu. Autor kilku poradników coachingowych i dwóch powieści.
Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2013 r., o godz. 17.00, w sali 315 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności pod adresem Karolcia@bennewicz.pl lub numerem telefonu 660-695-114

 

Polecamy również: 

 .