Policy Officers Conference Cracow 2013

To jedna z szeregu konferencji międzynarodowych, które odbędą się terenie całej Europy.

Celem konferencji jest opracowanie wspólnego europejskiego statutu AEGEE, który może pomóc jej w aktywniejszym życiu na arenie międzynarodowej oraz ustalenie wspólnej myśli, która będzie wsparciem w dalszym działaniu naszego forum.
Tematyka krakowskiej konferencji to wspólne stanowisko wobec wszelkich kwestii dotyczących integracji europejskiej.
Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 maj 2013r. w Krakowie.

koordynator: Marcin Michla

Więcej informacji: http://conference-info.aegee-krakow.pl/