Program Inteligentny Start

AEGEE-Kraków poleca udział w programie! 🙂

PROGRAM INTELIGENTNY START

Celem programu jest umożliwienie młodym Polakom aktualnie studiującym na zagranicznych uczelniach zdobycie doświadczenia poprzez odbycie stażu lub praktyk w polskich przedsiębiorstwach.

Inteligentny Start ma również na celu ułatwienie ekspansji zagranicznej polskim firmom, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Program Inteligentny Start dedykowany jest dla:

  • młodych Polaków studiujących na uczelniach zagranicznych,
  • polskich absolwentów zagranicznych uczelni mieszkający w kraju studiów,
  • polskich przedsiębiorców rozwijających swoje firmy na rynkach zagranicznych

    Celem programu jest umożliwienie przedstawicielom Polonii – aktualnym studentom lub absolwentom uczelni zagranicznych mieszkającym w kraju, w którym ukończyli studia – zdobycia doświadczenia zawodowego przez odbycie praktyk lub zapewnienie stałego zatrudnienia w zagranicznych oddziałach polskich firm.

Celem programu jest umożliwienie przedstawicielom Polonii – aktualnym studentom lub absolwentom uczelni zagranicznych mieszkającym w kraju, w którym ukończyli studia – zdobycia doświadczenia zawodowego przez odbycie praktyk lub zapewnienie stałego zatrudnienia w zagranicznych oddziałach polskich firm.