PROJEKT ABSOLWENT – Stowarzyszenie Wiosna

Jesteś humanistą i szukasz płatnego stażu?
Czy znasz swoje mocne strony i wiesz, jak być proaktywnym na rynku pracy?

Oferta stowarzyszenia WIOSNA jest właśnie dla Ciebie!

 

„Czego możesz oczekiwać?

• zastrzyku pozytywnej energii i motywacji
• indywidualnego doradztwa i kursów zawodowych
• szkoleń z umiejętności przydatnych na rynku pracy
• trzymiesięcznego płatnego stażu w małopolskich instytucjach/firmach/organizacjach
• możliwości realnego zatrudnienia

Ponadto oferujemy:

• rozwój kompetencji, zdobycie wiedzy i umiejętności
• ukierunkowanie na samodzielność na rynku pracy
• szansę na pracę w miejscu zgodnym z predyspozycjami kandydata

Czego oczekujemy od Ciebie?

• posiadania statusu bezrobotnego lub nieaktywnego zawodowo absolwenta studiów humanistycznych
• dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (od dnia obrony nie może upłynąć więcej niż 12 miesięcy)
• zamieszkania na terenie jednego z 16 małopolskich powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego (z wyłączeniem miasta Krakowa), limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego (oprócz miasta Nowy Sącz), nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego (oprócz miasta Tarnowa), tatrzańskiego, wadowickiego oraz wielickiego
• wieku do 27 lat (nieukończone)

WAŻNE: Trzeba spełnić wszystkie kryteria!

Humanisto, zmień swoją sytuację! Aplikuj!

Kliknij w link: http://www.wiosna.org.pl/main/pl/sec/258.htm i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji na: http://www.absolwent.dzialaj.pl/”

AEGEE-Kraków poleca!!