Raport z działalności AEGEE-Kraków marzec 2014 – marzec 2015

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z działalności Zarządu kadencji 2014/2015.