Statut i inne regulacje

 • Statut AEGEE-Kraków [pdf]
 • Regulamin przyznawania dotacji na wyjazdy w ramach AEGEE-Kraków [pdf]
 • Obowiązki i uprawnienia członków Zarządu:
  • Prezydenta [pdf]
  • członka Zarządu ds. public relations [pdf]
  • członka Zarządu ds. pozyskiwania funduszy [pdf]
  • członka Zarządu ds. human resources [pdf]
  • Sekretarza [pdf]
  • Skarbnika [pdf]
 • Obowiązki Zarzadu wobec Rady Kontrolnej [pdf]
 • Obowiązki i uprawnienia Rady Kontrolnej [pdf]
 • Obowiązki koordynatora projektu [pdf]

.