STATUT EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW AEGEE-KRAKÓW [pdf]

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
 2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków z siedzibą przy ul. Piastowskiej 47, 30-067 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166205 (dalej: AEGEE-Kraków, Stowarzyszenie).
 3. AEGEE-Kraków przetwarza dane osobowe dotyczące osób, które wyraziły na to zgodę w trakcie wydarzeń promujących Stowarzyszenie, w trakcie rekrutacji do Stowarzyszenia lub rekrutacji do projektów organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a) RODO podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez osobę zgoda zamieszczona w formularzu kontaktowym lub formularzu rekrutacyjnym.
 5. Przetwarzamy dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu w celach informacyjnych związanych z działalnością AEGEE-Kraków, przebiegiem rekrutacji oraz organizowanymi projektami, a także w celu promowania partnerów AEGEE-Kraków.
 6. Nie udostępniamy danych osobowych naszym partnerom ani nie przekazujemy ich poza obszar państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe przekazujemy jedynie podmiotowi zewnętrznemu, z którego narzędzi korzystamy przy tworzeniu naszego newslettera na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani wykorzystujemy technik i metod profilowania.
 8. Osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługują następujące prawa:
  – prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
  – prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu oraz żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych.
 9. Wskazane powyżej uprawnienia można zrealizować poprzez wysłanie maila na adres: biuro@aegee.krakow.pl
 10. Osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uprawnienie to można zrealizować poprzez wysłanie maila na adres: biuro@aegee.krakow.pl albo poprzez kliknięcie w odpowiednie hiperłącze znajdujące się na dole wysyłanych przez nas wiadomości.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody w przedstawiony powyżej sposób.
 12. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z nami mailowo na adres biuro@aegee.krakow.pl.