Struktura

AEGEE jest organizacją, która nie posiada szczebla krajowego – oznacza to, że nie znajdziemy tutaj jednostki AEGEE-Polska czy AEGEE-Francja. Europejskie Forum Studentów działa na zasadzie sieci, na którą składają się niezależne i samorządne oddziały lokalne nazywane antenami (jest ich obecnie 236). Dzięki temu możemy łatwiej promować współpracę międzynarodową i unikać tworzenia jakichkolwiek fizycznych czy mentalnych granic wewnątrz organizacji. Jej struktura dzieli się na:

  • poziom lokalny – w którym członkowie ponad 240 lokali AEGEE bezpośrednio zarządzają swoją komórką i bezpośrednio wdrażają w życie cele AEGEE wpasowując się w potrzeby społeczności lokalnej

  • poziom europejski – który wyznacza ogólne i elastyczne ramy i zalecenia odnośnie działalności poszczególnych lokali. Jest on platformą dla współpracy międzynarodowej w zróżnicowanych kulturowo środowiskach i grupach.

Członkowie poszczególnych lokali mogą bez problemu zaangażować się na poziomie europejskim w np. Europejskich Grupach Roboczych, Grupach Projektowych i Komisjach.

 

 

AGORA

Dwa razy do roku przedstawiciele wszystkich oddziałów lokalnych zbierają się w jednym z miast naszego kontynentu na walnym zebraniu, zwanym Agorą. Jest to najważniejszy projekt statutowy ze względu na decyzje jakie są na nim podejmowane. Celem tego spotkania jest m.in. wybór władz AEGEE i wyznaczenie kierunków działania organizacji. W Agorze uczestniczy ok. 1000 młodych ludzi z wszystkich krajów Europy, od Valetty na Malcie, po Moskwę w Rosji, od Madrytu w Hiszpanii, po Izmir w Turcji.

 

 

Comite Directeur

Comité Directeur (CD) – Zarząd Europejski AEGEE, składający się maksymalnie z 9 członków pochodzących z co najmniej 4 różnych krajów. W Zarządzie zasiadają: Prezydent, Sekretarz, Financial Director, vice-prezydent, Public Relations Director, Human Resources and Network Development Director, External Relations Director, Projects Director. CD jest organem zarządzającym i reprezentującym całe AEGEE m.in. przed Unią Europejską i Radą Europy. Jest wspierane i kontrolowane przez komisje: Audit Commission, Members Commission, Juridical Commission i Network Commission.

 

Aktualny skład CD:

President – Reka Salamon

Secretary General – Katarzyna Sokołowska

Financial Director – Zvonimir Canjuga

Vice President  and External Relations Director – Maarten de Groot

Project and Communications Director – Joanna Pankowska

Network Director – Tekla Hajdu

Human Resources Director – Evangelia Touska

 

SPOTKANIA SIECI (z ang. Network Meeting – NetMet)

Spotkania sieci nazywane były dawniej Spotkaniami Regionalnymi (Regional Meeting). Odbywają się dwa razy do roku (jesienią i wiosną). Uczestniczą w nim przede wszystkim anteny z danego regionu, ale spotkanie otwarte jest dla wszystkich oddziałów AEGEE – współpraca, dyskusje, wymiana doświadczeń w naszej organizacji nie znają granic – ani państwowych, ani regionalnych. Network Meeting jest również miejscem, gdzie członkowie anten AEGEE uzyskują wiedzę na temat wydarzeń na poziomie europejskim AEGEE.