Czas na trochę bardziej oficjalnych informacji. Spokojnie, nie musisz znać ich na pamięć, ale jeśli jesteś ciekaw, jak AEGEE działa od strony formalnej, zapraszamy do czytania!

AEGEE jest organizacją, która nie posiada szczebla krajowego. Europejskie Forum Studentów działa na zasadzie sieci (networku), na którą składają się niezależne i samorządne oddziały lokalne nazywane antenami (jest ich obecnie 178). Dzięki temu możemy łatwiej promować współpracę międzynarodową i unikać tworzenia fizycznych i mentalnych granic wewnątrz organizacji. Jej struktura dzieli się na:

Członkowie poszczególnych lokali mogą bez problemu zaangażować się na poziomie europejskim w np. Europejskich Grupach Roboczych, Grupach Projektowych i Komisjach – jak możesz zauważyć na rysunku poniżej, trochę ich jest 😉

Nasi członkowie prężnie działają w organach i projektach europejskich:

Karolina Krawczyk – Audit Commission,

Krzysztof Karliński – Network Commission,

Olga Sidorowicz – Action Agenda Committee,

Aleksandra Miklasińska – Europe on Track Project Team.

 

AGORA

Dwa razy do roku przedstawiciele wszystkich oddziałów AEGEE zbierają się w jednym z miast naszego kontynentu na walnym zebraniu, zwanym Agorą. Jest to najważniejszy projekt statutowy ze względu na decyzje jakie są na nim podejmowane. Celem tego spotkania jest m.in. wybór władz AEGEE i wyznaczenie kierunków działania organizacji. Przy okazji zwykle udaje się nam też trochę pozwiedzać i spotkać starych znajomych (a także poznać nowych) 🙂

W Agorze uczestniczy ok. 1000 młodych ludzi z wszystkich krajów Europy.

Poprzednia Agora miała miejsce w Catanii na Sycylii (27.09-01.10.2017), gdzie reprezentowało nas 20 aeżaków, a kolejna, w kwietniu 2018 roku, (co oznajmiamy z wielką dumą i radością)…

…w Krakowie!

 

 

 

 

Comité Directeur

Comité Directeur (CD) – Zarząd Europejski AEGEE, składający się z 7 członków, pochodzących z co najmniej 4 różnych krajów. CD jest organem zarządzającym i reprezentującym całe AEGEE m.in. przed Unią Europejską i Radą Europy. CD mieszka wspólnie w Brukseli w tzw. AEGEE House, gdzie wszyscy członkowie naszej organizacji są mile widziani 🙂

Choć w CD kadencji 2017/2018 nie ma Polaków, to AEGEE-Kraków może się pochwalić kilkoma członkami zarządu europejskiego. W ostatnich latach były to Aleksandra Kluczka (2014/2015 i 2015/2016 – Prezydent) i Katarzyna Sokołowska (2016/2017 – Sekretarz Generalny).

 

Aktualny skład CD 55 (2017/2018):

President – Loes Rutten

Interim Secretary General – Julia de Lange

Financial Director – Teresa Carene Kiambu

Vice President  and External Relations Director – Maria Ballesteros Malero

Interim Communications Director – Ksenia Lupanova

Network Director – Marco Daniele

Human Resources Director and Chief of IT – Fabrizio Bellicano

 

 

SPOTKANIA NETWORKU (Network Meeting, w skrócie: NetMet lub NWM)

Odbywają się dwa razy do roku (jesienią i wiosną). Uczestniczą w nim przede wszystkim oddziały z danego regionu (w naszym przypadku jest to Polska i Ukraina), ale spotkanie otwarte jest dla wszystkich oddziałów AEGEE. Główne cele spotkania to: współpraca, dyskusje, wymiana doświadczeń, zdobywanie nowych umiejętności i ogromu inspiracji oraz poznanie się nawzajem 🙂

Ostatni NetMet w Krakowie miał miejsce w listopadzie 2015 roku i był dla nas wielkim wydarzeniem! Z kolei ostatni  NetMet dla naszego Networku odbył się w Kijowie, od 9 do 12 listopada 2017.