Studenckie Targi Pracy MŚP już 28 maja!

Studenckie Targi Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw

to pierwsza edycja wyjątkowych targów, które odbędą się w Krakowie.

Dlaczego Studenckie Targi Pracy MŚP będą wyjątkowe? To jedyna okazja do spotkania lokalnych przedsiębiorców ze studentami i absolwentami. Celem wydarzenia jest po pierwsze bezpośrednia wymiana informacji, ale także stworzenie możliwości zapoznania się z ofertami pracy w krakowskim sektorze MŚP. Organizatorami targów są studenci i absolwenci czołowych krakowskich uczelni, którzy dobrze wiedzą z jakimi problemami borykają się osoby poszukujące, często swojej pierwszej pracy. Po pierwsze wielu z nich nie chciałoby się wiązać zawodowo z korporacjami. Po drugie niestety jest grono osób które, nie znajdując pracy w zawodzie w Krakowie, wyjeżdża poza granicę kraju w celach zarobkowych, gdzie niestety niekoniecznie pracują na stanowisku zgodnym z wykształceniem.

Studencie Targi Pracy MŚP poza swoją główną rolą, jakim jest oczywiście znalezienie pracy lub pozyskaniu nowego pracownika, mają być miejscem spotkania dla osób, które chcą zrealizować swój pomysł i założyć własny biznes. Poza wymianą doświadczeń między start upami i doświadczonymi biznesmenami, można będzie skorzystać z rady Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości czy innych organizacji, których zadaniem jest pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej.

Organizatorami wydarzenia są:

Strefa Pracy i Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedra Zarządzania w Turystyce, a AEGEE-Kraków objęło wydarzenie swoim Patronatem medialnym.

Serdecznie polecamy!