TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU GRANTOWEGO STYPENDIUM IM. LESŁAWA A. PAGI

Jeżeli masz pomysł na innowacyjny projekt edukacyjny lub naukowo-badawczy, którego celem jest poszerzanie lub upowszechnianie wiedzy o rynku kapitałowym zaaplikuj o grant.

Fundacja im. Lesława A. Pagi rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Stypendium im. Lesława A. Pagi – programu skierowanego do:
-kół naukowych,
-stowarzyszeń akademickich,
-organizacji studenckich,
-nieformalnych grup studentów.

Pula grantów wynosi 50 tys. zł.

W poprzedniej edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi dofinansowanie otrzymało 10 zespołów, które zrealizowały projekt naukowo-badawczy, zorganizowały konferencje, warsztaty oraz stworzyły prawne kompendium wiedzy dla młodych przedsiębiorców.

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2015 r.

Partnerami projektu są Deloitte, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Narodowy Bank Polski.

Więcej informacji na stronie:

http://paga.org.pl/projekty/stypendium-im-leslawa-a-pagi/stypendium-im-leslawa-a-pagi?lang=pl

Kontakt: Małgorzata Józefaciuk
Koordynator Projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi
mjozefaciuk@paga.org.pl | 22 537 71 62