Wywiad z Dyrektorem Wydziału Rozwoju Miasta – Rafałem Kulczyckim


Już we wtorek 24 kwietnia Kraków ugości 850 młodych i aktywnych studentów, którzy przez 5 dni będą dyskutować na temat przyszłości Europejskiej  wspólnoty. Zapytaliśmy Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta – Pana Rafała Kulczyckiego, czy studenckie inicjatywy mogą liczyć na wsparcie ze strony władz miasta Krakowa.


W jaki sposób Miasto Kraków wspiera inicjatywy ze strony studentów krakowskich uczelni?

 

Co roku w maju Prezydent przekazują studentom klucze do bram miasta, symbolicznie oddając im władzę. Studenckie Juwenalia stale goszczą w kalendarzu imprez, trwają przez tydzień, a chętnych studentów biorących udział czy to w korowodzie czy też koncertach nie brakuje. Ale studia to nie tylko zabawa, to także ciężka praca, zdobywanie wiedzy, umiejętności – można powiedzieć taki inkubator dorosłego życia. Dlatego Kraków wspiera nie tylko akademickie wydarzenia o charakterze zabawy, ale także konkretne inicjatywy, dzięki którym potencjał naukowy i ludzki naszego miasta rosną w siłę.

W tym roku już po raz ósmy przeprowadzone zostało przedsięwzięcie pt. Krakowskie Konferencje Naukowe. Skierowane jest ono do podmiotów organizujących konferencje, kongresy i spotkania naukowe w Krakowie. Chcących promować Kraków jako ośrodek naukowy jest wielu – są to zarówno wydziały, organizacje, ale także koła studenckie. Tegorocznymi przykładami Konferencji rekomendowanych do programu są „VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Fizyki Medycznej FIZYKA DLA MEDYKA”, „12. Studenckie Warsztaty Tłumaczeniowe. Wcielenia przekładu” czy IV Studencka Konferencja Genetyczna „Genomica”, których organizatorem są właśnie studenci.

Wiele osób oraz instytucji, w tym studenckich stowarzyszeń i organizacji, zwraca się do Miasta Krakowa z prośbą o poparcie ich inicjatyw i działań poprzez przyznanie patronatu honorowego lub wejście we współpracę partnerską. Przykładem, z bogatej listy tegorocznych wydarzeń, które uzyskały poparcie Miasta Krakowa, jest, zgłoszona przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK Wampiriada, promująca honorowe krwiodawstwo wśród mieszkańców Krakowa, czy sztandarowa konferencja symulacyjna ONZ Cracow Model United Nations organizowana przez KN SE Universum. Warto również wspomnieć o wsparciu Krakowa dla wymiany studentów organizowanej przez AGH w Krakowie – spotkanie Trójkąta Weimarskiego, które ma się odbyć w październiku tego roku.

Swoistym podsumowaniem dla oferowanego przez Kraków pakietu dla studentów i absolwentów krakowskich uczelni jest organizowane pod koniec każdego roku Krakowskie Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd. Forum to ma na celu pobudzenie dialogu i zainicjowania współpracy na linii nauka – biznes – mieszkańcy – samorząd. Do tej pory odbyło się już 14 edycji. Forum to interdyscyplinarne wydarzenie, w skład którego wchodzą przedstawiciele krakowskich uczelni wyższych i instytucji naukowych, firm inwestujących w Krakowie, przedstawiciele stowarzyszeń skupiających mieszkańców Krakowa oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.


Czy młodzi ludzie mają w Krakowie szansę do aktywnego i świadomego partycypowania w życiu społecznym? W jaki sposób przedstawiciele władz Miasta Krakowa zachęcają studentów do takich działań?

 

Dialog jest filarem na którym zbudowano, niedawno uchwaloną „Strategię Rozwoju Krakowa. Tu chce żyć. Kraków 2030”. Według niej, działający ośrodek akademicki jest jednym z najistotniejszych zasobów naszego miasta, trwale z nim zespolonym. Kraków bowiem to nie tylko Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce, a jedna z najstarszych w Europie. Kraków to ludzie – mieszkańcy – studenci – absolwenci – to oni stanowią klucz do konkurencyjności i innowacyjności Krakowa i całego Regionu.


Dlatego właśnie w stolicy Małopolski organizowany jest Open Eyes Economy Summit, którego  II edycja miała wiele elementów edukacyjnych, z naciskiem na społeczną odpowiedzialność biznesu. To są tylko nieliczne przykłady poparcia i promowania przez Miasto inicjatyw i działań związanych ze studentami krakowskich uczelni. Znakomita większość to cenne, nowatorskie i szczególne przedsięwzięcia.


Czy według Pana wydarzenia takie jak Spring Agora Kraków 2018 powinny być organizowane w Krakowie częściej?

Oczywiście że tak. Takich inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez młodych ludzi powinno być więcej. Edukacja obywatelska odgrywa istotną rolę, tak samo zresztą jak zaangażowanie w życie społeczne na poziomie zarówno lokalnym jak i globalnym. Studenci jako przedstawiciele różnych uczelni, różnych środowisk, umiejący dyskutować, ale i słuchać się nawzajem to doskonała metoda na wspólne wypracowanie rozwiązań istniejących problemów. Uczestnicy takich projektów mają możliwość wzięcia udziału w praktycznych warsztatach czy szkoleniach, przeprowadzenia rozmowy z potencjalnymi pracodawcami, autorytetami w różnych dziedzinach czy posłuchania inspirujących i doświadczonych gości.

Czy w Pana opinii Kraków jest miastem, które daje młodym ludziom szansę do wyrażania swoich opinii i poglądów na aktualnie ważne tematy społeczno-polityczne? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 

Budżet obywatelski jest jednym z możliwości partycypacji studentów-mieszkańców Krakowa w życie społeczne. Swoją aktywnością i doświadczeniem mogą zabrać głos w dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy działań dla wspólnego dobra, czy to zgłaszając projekty czy też na nie głosując. Decydując się na studia w Krakowie, w trakcie nauki, stali się bowiem nieodłączną częścią tego miasta.

Gmina Miejska Kraków podejmuje i popiera wiele takich akcji, ale to młodzi ludzie decydują czy chcą brać w nich udział i czy chcą zabierać w nich głos. Miejskie Centrum Dialogu współpracuje z krakowskimi jednostkami naukowymi np. Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego i konsultacji społecznych. Działania obejmują spotkania ze studentami oraz szkolenia e-learningowe dotyczące konsultacji społecznych, które studenci przechodzą w związku z realizacją programu swoich studiów. Istnieje serwis, który stanowi bazę informacji zachęcający do wyrażania opinii czy poglądów www.dialoguj.pl. Strona umożliwia wzajemną komunikację poprzez możliwość dodawania komentarzy, udział w ankietach i bezpłatnych szkoleniach e-learningowych.


W jaki sposób Miasto Kraków ułatwia studentom krakowskich uczelni „start w przyszłość”?

 

Priorytetem dla Miasta jest stałe wzmacnianie relacji pomiędzy środowiskami nauki, biznesu i samorządu. Miasto podejmuje w tym zakresie współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy, zespołami naukowymi zajmującymi się badaniami rynku pracy oraz biurami karier i promocji krakowskich szkół wyższych. Nie do przecenienia są wspólnie organizowane prezentacje gospodarcze dla potencjalnych inwestorów.

Warto wspomnieć o Inicjatywie inKRK! Stanowi ona nowatorskie przedsięwzięcie Krakowa oraz krakowskich firm. Jej celem jest zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Krakowem oraz kształtowanie wizerunku Miasta jako przyjaznego dla rozwoju ich kariery zawodowej.

InKRK! Umożliwia studentom i absolwentom krakowskich uczelni zdobycie doświadczenia zawodowego ułatwiającego znalezienie w przyszłości atrakcyjnej pracy, jak również wspiera podmioty prowadzące działalność gospodarczą w znalezieniu stażystów. Jest to forma aktywnej współpracy na linii nauka-biznes-samorząd.

 

Miasto Kraków zleciło także przeprowadzenie raportu „Bilans kompetencji
i potrzeb krakowskiego ośrodka naukowego”. Zaprezentowano w nim wnioski dotyczące popytu na określone kompetencje ze strony krakowskich firm z branż BPO/SSC oraz ITO/IT oraz podaży tych kompetencji ze strony krakowskich uczelni wyższych. Celem projektu było udzielenie odpowiedzi na fundamentalne pytania np. jakich kompetencji i na jakim poziomie poszukują wśród studentów ostatnich lat i absolwentów krakowskich uczelni pracodawcy z sektora BPO/SSC i ITO/IT, na ile kompetencje te można na rynku pracy obecnie znaleźć i jak sytuacja ta rozwinie się w ciągu kilku następnych lat. Druga grupa pytań dotyczyła uczelni i tego na ile oczekiwania biznesu znajdują tam zrozumienie i odzwierciedlenie w ofercie edukacyjnej oraz co stanowi mocną stronę krakowskich uczelni, a gdzie kryją się słabe punkty. Z raportami dotyczącymi tego sektora jak i innych branż można zapoznać się na stronie Magicznego Krakowa w zakładce Biznes.

Kraków jest również Miastem Gospodarzem oraz partnerem wielu przedsięwzięć, kongresów, konferencji czy targów, których grupę docelową stanowią przede wszystkim młodzi ludzie. W dużej mierze to właśnie studenci są odbiorcami takich wydarzeń jak np. Festiwal Pracy Jobicon czy Absolvent Talent Days. Te przedsięwzięcia są tworzone z myślą o otwarciu się młodego pokolenia na rozmaite możliwości i dobry „start w przyszłość”. Dotyczą one nie tylko wyboru zawodu, znajomości procesów ułatwiających rekrutacje czy programów ukazujących ścieżki rozwoju, ale są także skarbnicą wiedzy o innowacjach i technologiach.

 

Wywiad przeprowadziła Magdalena Barwinek