Zarząd

Zarząd kadencji 2017/2018

 

Prezydent:

Magdalena Barwinek

prezydent@aegee.krakow.pl

 

Sekretarz:

Krzysztof Karliński

sekretarz@aegee.krakow.pl

 

Skarbnik:

Karolina Krawczyk

skarbnik@aegee.krakow.pl

 

Członek Zarządu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Human Resources)

V-ce Prezydent

Justyna Blonka

hr@aegee.krakow.pl

 

Członek Zarządu ds. Pozyskiwania Funduszy (Fundrising)

Adam Karczmarzyk

fr@aegee.krakow.pl

 

Członek Zarządu ds. Promocji (Public Relations)

Oliwia Kozik

pr@aegee.krakow.pl

 

Rada Kontrolna:

Karolina Lapczyk

Luiza Niemiec

Aleksandra Miklasińska

Anna Stanaszek