Czym jest AGORA?

Agora to Walne Zgromadzenie członków AEGEE, podczas którego omawiane są najważniejsze kwestie dotyczące rozwoju naszej organizacji 🗣️

W 2018 roku w Krakowie miała miejsce Agora, w której uczestniczyło aż 800 osób z całej Europy 🌍