Biuro

Stowarzyszenie Europejskie Forum Studentów

AEGEE-Kraków

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

biuro@aegee.krakow.pl

Zarząd AEGEE-Kraków 2023/2024

Markiian Holovchak

PREZYDENT
prezydent@aegee.krakow.pl

Wiktor Kotlarz

HUMAN RESOURCES I WICEPREZYDENT
hr@aegee.krakow.pl

Dominika Szachowicz

SEKRETARZ
sekretarz@aegee.krakow.pl

Dominik Dziadura

SKARBNIK
skarbnik@aegee.krakow.pl

Łukasz checiak

FUNDRAISING
fr@aegee.krakow.pl

Julia Michalak

COMMUNICATION
cr@aegee.krakow.pl