Human Resources

Grupa odpowiada za rozwój członków (zdobywanie przez nich nowej wiedzy i doświadczeń) oraz wewnętrzną integrację w organizacji. Stąd działania takie jak:

  • pozyskiwanie nowych członków;
  • opieka nad nimi i włączanie ich w działalność anteny;
  • organizacja działań motywujących do aktywności;
  • zachęcanie członków do uczestnictwa w eventach na poziomie europejskim;
  • organizacja wymian między antenami;
  • organizacja imprez, spotkań i wyjazdów integracyjnych.

 

 

Chętnych do zaangażowania się w prace grupy HR zapraszamy do skontaktowania się z Barbarą Fidelus – Członkiem Zarządu ds. HR, e-mail: hr@aegee.krakow.pl