Czym jest AEGEE?

AEGEE to jedna z największych interdyscyplinarnych organizacji studenckich działających w Europie. 🌍💙

Powstała w 1985 roku w Paryżu. AEGEE jest organizacją pozarządową, politycznie niezależną i apartyjną.

Działalność AEGEE skupia się na zachęcaniu studentów oraz młodych ludzi  w Europie do pełnienia aktywnej roli w społeczeństwie. Kreuje przestrzeń do dyskusji oraz daje możliwość nauki i samorozwoju za pośrednictwem wspierania edukacji nieformalnej, zdrowia psychicznego oraz równości społecznej poprzez organizowanie projektów i wydarzeń z tym związanych. 

Czym się zajmujemy?

Działania w AEGEE-Kraków dzielimy na pracę w grupach roboczych :

👉 grupa Public Relations zajmuje się promocją naszej działalności w social mediach (m.in. na Facebooku, Instagramie i LinkedIn), organizuje szkolenia z zakresu PRu i marketingu oraz dba o wizerunek naszej organizacji. 

👉 grupa Human Resources jest odpowiedzialna za dbanie o dobrą atmosferę oraz integrację członków w czasie specjalnie przeznaczonych do tego spotkań czy wyjazdów

👉 grupa Fundraising pozyskuje środki na nasze działania poprzez nawiązywanie relacji z partnerami, załatwia zniżki dla oficjalnych członków organizacji oraz organizuje szkolenia 

👉 grupa Mental Health dba o dobre zdrowie psychiczne naszych członków, organizuje szkolenia związane z samorozwojem oraz pomocą wolontariacką

👉 grupa Eko  jej głównym celem jest prowadzenie działań edukacyjnych oraz organizacja wydarzeń  związanych z ochroną klimatu, zero waste i ekologią.   

Oraz w grupach projektowych, działających przez okres trwania danego projektu.